Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Żarach

Stowarzyszenie oświatowe 'Nasza Szkoła'

Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła w Żarach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Żarach oraz wychowankom Miejskiego Przedszkolu nr 1 w Żarach. Siedzibą stowarzyszenia są Żary, a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 

Od października 2021 roku szkolnym stowarzyszenie rozwinęło swoją działalność, dzięki której uczniowie szkoły uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego i angielskiego, a wychowankowie przedszkola w zajęciach z rytmiki i języka angielskiego.

 

W roku szkolnym 2022/2023 łącznie utworzono 2 grupy języka angielskiego, 3 grupy języka niemieckiego i 3 grupy zajęć z rytmiki. Łącznie w zajęciach uczestniczy ok. 100 osób, a zajęcia prowadzi 6 nauczycieli.

W październiku 2022 z uczniowie szkoły oraz starsze dzieci z przedszkola naszego zespołu uczestniczyły w programie Nauka dla Ciebie organizowanego przez CNK. Dzięki tej inicjatywie 389 osób odwiedziło mobilne planetarium Planetobus. W ramach podziękowań za zaangażowanie w programie Nauka dla Ciebie szkoła otrzymała pomoc dydaktyczną w postaci Modułowej Pracowni Przyrodniczej – MODUŁ ENERGIA – edukacyjne narzędzie umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej.

 

język niemiecki klasy 1-3

język niemiecki klasy 1-3

 

język niemiecki klasy 1-3


język niemiecki klasy 1-3

język niemiecki klasy 1-3

język niemiecki klasy 1-3

język niemiecki klasy 1-3

język niemiecki klasy 1-3

język niemiecki klasy 1-3

   

język niemiecki klasy 1-3

   

 język niemiecki klasy 1-3

   

 język niemiecki 

   

 język niemiecki 

   

 język niemiecki 

   

 język niemiecki 

    

język angielski

    

język angielski

   

język angielski

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

 

ul. Broni Pancernej 8
68-200 Żary

 

telefon:

068 37 438 45

 

e-mail:

zsp@zary.pl

 

 

 

 

Pobierz raport szkoły ubiegającej się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Witryny które warto odwiedzić