Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Żarach

Aktualności

Próbna ewakuacja w Zespole 21 września 2016

21 września w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja. Celem ćwiczeń było doskonalenie postępowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dzieci szkolnych i przedszkolnych na wypadek wystąpienia pożaru.

O godz. 10:55 w czasie trwania lekcji został uruchomiony sygnał alarmowy w postaci przerywanego co 10 sekund dzwonka. Wszyscy obecni w budynku po usłyszeniu sygnału właściwie opuścili klasy i udali się w kierunku wyjść ewakuacyjnych. W akcji uczestniczyła Straż Pożarna. Ewakuacja w opinii strażaków przebiegła sprawnie i bezpiecznie.  

Spotkanie z panią pielęgniarką 19 września 2016

W poniedziałek, 19 września, uczniowie klasy I oraz grupa świetlicowa uczestniczyli w ciekawym spotkaniu z panią pielęgniarką. Dzieci dowiedziały się, co szkodzi ząbkom oraz co należy robić, aby mieć piękny, zdrowy uśmiech. Pani pielęgniarka opowiedziała również, jak wygląda wizyta u dentysty oraz pokazała narzędzia, którymi się on posługuje. Po tym co usłyszały dzieci, dentysta przestał wydawać się już taki straszny. Przecież to przyjaciel dziecięcych uśmiechów! Najbardziej odważni pierwszoklasiści odgrywali rolę pacjenta w scence przedstawiającej wizytę u dentysty. Celem pogadanki połączonej z emisją filmu edukacyjnego, było uświadomienie dzieciom konieczności dbania o higienę jamy ustnej oraz eliminowanie zjawiska strachu przed stomatologiem.

Jak wykorzystać do zabawy niepotrzebne gazety? 19 września 2016

19 września uczniowie w świetlicy szkolnej dowiedzieli się, jak można wykorzystać do zabawy stare gazety. Zajęcia przeprowadzone zostały przy okazji obchodzonej w ubiegły piątek akcji „Sprzątania Świata”. Dzieci tańczyły w parach na jednej gazecie, którą przy każdorazowej zmianie muzyki należało złożyć na pół, toczyły walkę na gazetowe „śnieżki”, które następnie zostały wykorzystane w konkurencji celności rzutów.

W bardzo lubianej przez świetliki zabawie „Bocian i żaby” gazety posłużyły do budowy bocianiego gniazda. Na koniec dzieci wykonały niezwykle pomysłowe, gazetowe stroje, które zaprezentowały na świetlicowym pokazie eko-mody. Niby zwykła gazeta, a tyle zabawy! Zachęcamy wszystkie dzieci do kreatywnego wykorzystywania nie tylko starych gazet, ale i innych śmieci, aby zgodnie z hasłem tegorocznej akcji, nadać im „drugie życie”.

Sprzątanie Świata - Drugie życie śmieci 16 września 2016

16 września, jak co roku, nasza społeczność zespołu wzięła czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Tegorocznym hasłem akcji było „Drugie życie śmieci”. Z tej okazji szkolne koło LOP ogłosiło konkurs na wykonanie rzeczy, rzeźby z odpadów związanych tematycznie z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza. Na apelu zostały rozdane dyplomy i nagrody za konkurs. Decyzją jury pierwsze miejsce zajęły klasy I a, II c, VI a, a drugie miejsce klasy II a, II b, III a, III b, III c. Po apelu klasy wyposażone w rękawice i worki wyruszyły do sprzątania wyznaczonych terenów. Wystawę prac konkursowych można obejrzeć na holu szkoły.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

 

ul. Broni Pancernej 8
68-200 Żary

 

telefon:

068 37 438 45

 

e-mail:

zarysp3@wp.pl

 

 

Pobierz raport szkoły ubiegającej się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Witryny które warto odwiedzić